مشهد – خیابان ابن سینا – نبش پاستور – پلاک 186 – طبقه اول – واحد 1 و 2 

تلفن و فکس : 05138432370