Siemens Advia CP

  •  تکنولوژیEnhanced Chemiluminecence ، ساخت آلمان
  •  سرعت 180 تست در ساعت
  •  توانایی انجام نمونه به صورت اورژانس
  •  دریافت نمونه سرم ، پلاسما، CSF ، ادرار
  •  تشخیص لخته ، حباب ، فیبرین و کمبود نمونه
  •  توانایی استفاده از یک کالیبراتور برای چند تست
  •  با قابلیت جایگیری 15 کیت به صورت همزمان در دستگاه
  •  خوانش بارکد نمونه و قابلیت اتصال دو طرفه به HIS و LIS
  •  قابلیت جایگیری 84 نمونه بیمار در 7 رک  12جایگاهی در دستگاه
  •  قابلیت بارگذاری کیت ، نمونه و مواد مصرفی دستگاه به صورت پیوسته در حین کار دستگاه