کمیلومینسانس چیست

توسط آموزشیدر دسامبر 30, 2020

کمیلومینسانس یک واکنش شیمیایی است که منجر به تولید نور می گردد . از این واکنش در تشخیص آزمایشگاهی و در روشهای Chemiluminescence Immunoassay  استفاده می گردد. به این صورت که در اتصال آنتی ژن و آنتی بادی یکی از طرفین واکنش با ماده کمیلومینساس نشان دار می شود و از نور حاصله برای تشخیص […]